Política de privacitat de la web de Cellers Maset

Política de privacitat

Imprimeix

Dades personals

VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. (amb la seva marca comercial MASET) respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades de conformitat amb el que estableix la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, i aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament de dades de què VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. és responsable, compleix amb la normativa referida.

Les dades personals només seran obtinguts per VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. per al seu tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut. Per accedir als continguts de les pàgines web de VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L., l'usuari ha de ser major d'edat. L'Usuari manifesta que les dades facilitades són certes i correctes, i es compromet a comunicar a VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. els canvis que es produeixin en aquests.

Per això, VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. informa els usuaris dels tots els extrems relacionats amb la seva política de privacitat i accés a les dades personals:

Responsable del tractament

 • VINOS ARTESANALES DE CALIDAD SL
 • Carretera Vilafranca-Igualada C-15 km 19
 • 08792 - La Granada (Barcelona)
 • N.I.F.- B – 63064299

Dades de contacte

 • 900 200 250
 • info@maset.com

D'acord amb l'Art. 6, apartat 1, paràgraf 1, lletra a de l'RGPD, d'haver obtingut prèviament el seu consentiment exprés a la inscripció al nostre butlletí, utilitzarem les dades necessàries per a això per a l'enviament de comunicacions comercials d'acord amb l'esmentat consentiment.

Vostè pot donar-se de baixa del butlletí en qualsevol moment, enviant un missatge a la nostra adreça de contacte info@maset.com o fent clic a l'enllaç previst per a això en el correu electrònic amb la comunicació comercial.

Després de donar-se de baixa bloquegem la seva adreça de correu electrònic per a aquest ús, sempre que vostè no hagi donat el seu consentiment exprés que les dades segueixin sent usades, o ens reservem el dret de continuar usant les seves dades en casos permesos per la llei i sobre els que els vam informar en aquest document.

Finalitats

Finalitats per les quals van motivar que l'usuari facilités les seves dades personals. L'execució i/o manteniment de qualsevol relació contractual, i/o gestió d'un servei.

Enviament d'informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats del seu interès relacionats amb activitats en l'àmbit del sector de l'alimentació i begudes. Per qualsevol mitjà inclòs l'electrònic (correu electrònic o mitjans equivalents, com SMS a telèfons mòbils...).

Conèixer la seva opinió i valoració i mantenir-lo al dia d'activitats, notícies, ofertes especials i promocions del seu interès relacionades amb activitats en l'àmbit del sector de l'alimentació i de les begudes.

Anàlisi de perfil per buscar continguts que siguin del seu interès, utilitzant tècniques de profiling per a realitzar publicitat dirigida i màrqueting directe.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil, i no se sol·liciti la supressió per l'interessat, o com a màxim durant un termini de 2 anys a partir de l'última confirmació del seu interès.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés de la persona interessada o, si s'escau, en l'execució d'un contracte i/o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinatarios

Les dades es comunicaran a altres empreses del grup per a fins administratius interns, d'acord amb l'interès legítim del responsable quan el tractament sigui necessari per al compliment d'un contracte, inclosa una prestació de servei.

VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. pot compartir dades personals amb altres empreses relacionades amb els serveis oferts quan s'hagi autoritzat expressament.

VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei, seguint per aquest fet les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets

L'usuari té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat pels quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i es vagi efectuar per mitjans automatitzats. Les dades es lliuraran de forma estructurada, d’ús comú i de lectura mecànica.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'agència espanyola de protecció de dades.

L'usuari pot exercir els drets anteriorment indicats mitjançant la següent adreça de correu postal o electrònica, havent d'acreditar en qualsevol cas i de forma prèvia la seva identitat:

 • Att. departament de LOPD.
 • Carretera Vilafranca-Igualada C-15 km 19
 • 08792 - La Granada (Barcelona)

També serà vàlida la comunicació realitzada per l'usuari a l'adreça de correu electrònic: lopd@maset.com

Confidencialitat

VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat d'aquestes, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El lliurament de dades personals és absolutament voluntari per a l'Usuari. Tot i així, no facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació dels quals és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal. En aquest casos, VINOS ARTESANALES DE CALIDAD S. L. informarà del caràcter obligatori i/o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament del servei.