Comentaris
Marieta de 7 punts
Marieta de 7 punts

La marieta de set punts

Un dels insectes que més il·lusió ens fa trobar a la vinya de la Sínia (Muntanyes d’Ordal) és la marieta de set punts (Coccinella septempunctata). El seu nom fa referència als set punts negres que té a l’esquena: tres a cada ala (o èlitra) i el setè just al mig on s’ajunten les dues. El nom científic deriva del llatí septem «set» i punctata «puntejada».

És la marieta més comuna d’Europa i un dels grans aliats del viticultor en la lluita contra el pugó. Tant els exemplars adults com les larves són grans depredadors d’aquesta plaga. Per aquest motiu, s’instal·len hotels d’insectes als marges de la vinya per afavorir la seva presència. Aquests «hotels» estan construïts amb troncs foradats i caixes velles col·locades estratègicament per generar racons i espais on els insectes es poden instal·lar fàcilment. Si en anys de molt pugó la població d’aquests allotjaments no és suficient, es poden alliberar larves de marieta criades en vivers durant la primavera.


Marieta de 7 punts cuberta de pol·len
Marieta de 7 punts coberta de pol·len
Marieta de 7 punts
Marieta de 7 punts

La marieta vermella no és l'única marieta que podem trobar a la vinya. Algunes vegades, també ens visita la marieta de vint-i-dos punts (Psyllobora vigintiduopunctata>) que, a diferència de la marieta de set punts, en té vint-i-dos i és de color groc. A més, s’alimenta de fongs que també poden atacar la vinya, com ara la cendrosa.

Com veieu, afavorir la biodiversitat de la flora i la fauna a les vinyes és fonamental per garantir la viabilitat de la vinya i dels grans vins.


Marieta de 7 punts
Marieta de 7 punts
Marieta de 22 punts
Marieta de 22 punts
Deixar un comentari
Necessites ser un usuari registrat per a poder comentar